Jongerenparticipatie

Over en met jongeren

Jongerenparticipatie

Jongeren actief krijgen in je wijk, op school of binnen je bedrijf of sportvereniging? Young Inspiration laat zien hoe je dat doet en hoe jongerenparticipatie werkt. We laten je zien welke vormen het beste werken. Dit doen we samen met de organisatie en jongeren. We brengen je de juiste mindset bij om zelf aan de slag te gaan met participatie. Zodat je jongeren niet alleen nu, maar ook de komende jaren weet te bereiken en betrekken.

  • Leer jongeren bereiken en betrekken
  • Beleid aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep
  • In gesprek en samen werken met jongeren
  • Duurzame participatie

Young Inspiration is gespecialiseerd in het opzetten van succesvolle vormen van jongerenparticipatie. Zo weten we wat nodig is voor het opzetten van een jongerenraad, het begeleiden van jongerenactiviteiten en het actief betrekken van jongeren bij beleid.

                                                                                                                                                                                                          Neem contact op                                                                                                                                                                           Jongeren bereiken en betrekken