Wat we doen

Hoe krijg je studentparticipatie draaiende?

Studentenparticipatie laten draaien

Studentparticipatie ROC Midden Nederland: naar nieuwe vormen die werken

In het onderwijs is het van belang studenten intensief te betrekken bij te maken keuzes. Ook ROC Midden Nederland wist dat dat complex was: lang niet alle studentenraden waren bezet. Andere vormen van participatie bestonden nauwelijks of waren niet zichtbaar.

Om die reden investeerde ROC Midden Nederland deze herfst om een aanpak te ontwikkelen die werkt, die toegespitst is op de mbo-student en die duurzaam is. Young Inspiration ging samen met honderden studenten van ROC Midden Nederland én medewerkers op zoek naar vormen van participatie die werken voor de huidige mbo-student.

In het rapport Winnaars van morgen staat dé aanpak voor succesvolle studentpartcipatie op ROC Midden Nederland beschreven. Dat deze bevindingen valide zijn, weten wij. Want a) de opzet is bedacht door studenten en b) de opzet is getest in de organisatie: we hebben er mee geoefend.

In het rapport geven we de resultaten van het onderzoek en de opbrengsten uit het project en laten we zien wat participatie voor de mbo-student betekent. Wat de bedoeling is. Waarom willen we eigenlijk studenten betrekken? Wat levert het op? Vanuit die gedachte bouwden we een nieuwe aanpak.

 

 

Meer weten over de aanpak op dit ROC? Weten hoe jij student laat participeren? Of het rapport bekijken?                                                  Neem contact op